NimeX

Sinds 1992 ijzersterk

NimeX partner van...

Nimex BV is in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van de MCU. De MCU is een mobiele snij unit om spoorstaven te profileren voor onder andere trein, tram en metro-rails. Voor dit project heeft NimeX BV samen met Rail Restore BV een subsidie ontvangen van de staat voor verdere ontwikkeling voor deze innovatie. NimeX BV is innovatiepartner van Rail Restore BV